Hafan > Ydych chi’n Ddioddefwr Camdriniaeth Ddomestig?

Ydych chi’n Ddioddefwr Camdriniaeth Ddomestig?

Os byddwch yn ateb ydw neu ydi i unrhyw un o’r cwestiynau isod, mae’n debygol eich bod mewn perthynas dreisgar.

Peidiwch â phoeni, rydym yma i helpu. Does dim rhaid i chi hysbysu’r Heddlu am unrhyw beth yr ydych wedi’i brofi a byddwn yn dal i’ch cefnogi hyd yn oed os ydych yn penderfynu aros gyda’r unigolyn sydd wedi eich cam-drin.

Mae’r holl wasanaethau yn gyfrinachol ac am ddim. Chi fydd yn rheoli’r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch.  

Ffon 0300 3030 159 neu e-bost northwaleshelpcentre@victimsupport.org.uk

 

Ydych chi’n Ddioddefwr Camdriniaeth Ddomestig?