Hafan > Sut i gwyno

Sut i gwyno

Rydym eisiau gwybod be’ da chi’n  feddwl o’r gwasanaeth ‘da  ni’n ei gynnig

‘Da ni ddim bob amser yn llwyddo i wneud pethau’n iawn....

Dyna pam ‘da ni wedi ysgrifennu’r daflen sydd ynghlwm.

Byddwn yn dysgu o’ch cwyn ac bydd hynny’n ein helpu ni i wneud ein gwasanaeth yn well.

Sut i gwyno

Gallwch ffonio eich Canolfan Cymorth Dioddefwyr leol ar

0300 3030 159

neu gallwch ffonio ein llinell gefnogaeth ar 0845 3030 900

Gallwch hefyd ysgrifennu atom yn:

Canolfan Cymorth Dioddefwyr
Parc Busnes Llanelwy
Sir Dinbych  
LL17 0HQ

neu

Victim Support

Hallam House
56 Hallam Street
London
W1W 6JL

neu gallwch anfon e-bost atom contact@victimsupport.org.uk