Hafan > Newyddion a diweddariadau > Ymgyrch Age Cymru

Ymgyrch Age Cymru

Neges o ddiolch gan Age Cymru ynglyn â'n gwaith partneriaethol dros y Nadolig:

"Rydym yn ddiolchgar iawn i Ganolfan Cymorth Dioddefwyr Gogledd Cymru am ei ymdrechion eleni i gasglu anrhegion a darparu bocsus Nadolig i ni yma yn Age Cymru Gwynedd a Môn.  Bu i staff a gwirfoddolwyr y Ganolfan benderfynu yr hoffent gydweithio gyda Age Cymru Gwynedd a Môn dros gyfnod y Nadolig 2015 er mwyn galluogi bod y bocsus yma i'w dosbarthu i'r trigolion hŷn fwyaf bregus yn ein cymunedau.  

Mae’r ymdrechion cydweithio yma yn rhan o ymgyrch "Lles Drwy Wres" ac "Ni ddylai neb fod yn unig dros y dolig" Age Cymru Gwynedd a Môn gaeaf eleni."

 

Ers ein hymgyrch, mae'r Ganolfan Cymorth i Ddioddefwyr wedi derbyn galwad ffôn gan ddynes i ddiolch am y bocs 'sgidiau llawn anrhegion â dderbyniodd hi cyn y Nadolig. Dywedodd ei bod yn byw ar ben ei hun, ac ar phen ei hun dros y Nadolig. Roedd wedi gwirioni derbyn y  bocs.