Hafan > Newyddion a diweddariadau > Wythnos Ryngwladol Cyfiawnder Adferol

Wythnos Ryngwladol Cyfiawnder Adferol

Eleni fe gynhelir Wythnos Ryngwladol Cyfiawnder Adferol rhwng 20-27 Tachwedd.

 

Mae Cyfiawnder Adferol yn gyfle i’r rhai hynny sydd wedi cael eu niweidio o ganlyniad i drosedd neu wrthdaro a’r rhai hynny sy’n gyfrifol amdano ddod at ei gilydd i siarad, ac mae hyn yn galluogi pawb y mae digwyddiad penodol wedi’u heffeithio chwarae eu rhan er mwyn gwneud yn iawn am y niwed a achoswyd a darganfod ffordd bositif ymlaen. Mae hyn yn rhan o ddull gweithredu ehangach a elwir yn arfer adferol.  

 

Gellir defnyddio arfer adferol yn unrhyw le i atal gwrthdaro, datblygu perthnasau a gwneud yn iawn am y niwed sydd wedi’i achosi drwy alluogi unigolion i gyfathrebu’n effeithiol ac yn bositif.  Mae arfer adferol yn cael ei ddefnyddio fwyfwy mewn ysgolion, gwasanaethau plant, lleoliadau gwaith, ysbytai, cymunedau a’r system gyfiawnder troseddol.      

 

Gall arfer adferol gynnwys arferion rhagweithiol er mwyn atal niwed a gwrthdaro rhag digwydd a gweithgareddau sy’n gwneud yn iawn am y niwed sydd wedi’i achosi pan fydd gwrthdaro eisoes wedi digwydd.  

 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth:

 

https://www.restorativejustice.org.uk/

 

https://www.victimsupport.org.uk/help-and-support/your-rights/restorative-justice