Hafan > Newyddion a diweddariadau > Julie'n dod â phrofiad hollbwysig gyda Childline Esther Rantzen i rôl newydd

Julie'n dod â phrofiad hollbwysig gyda Childline Esther Rantzen i rôl newydd

Mae dynes a fu’n gweithio ar y llinell Childline gyntaf a sefydlwyd gan Esther Rantzen ac a aeth ymlaen wedyn i fod yn bennaeth ar yr elusen Childline yng Nghymru erbyn hyn yn rhedeg gwasanaeth newydd i helpu dioddefwyr trosedd yng  Ngogledd Cymru

Bydd y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr ddwyieithog newydd a sefydlwyd gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Winston Roddick CB QC yn agor ar 1 Gorffennaf a’i nod fydd gwella’r ffordd y mae dioddefwyr trosedd yn yr ardal yn cael eu gofalu amdanynt.

Bydd y ganolfan yn siop un stop ar gyfer dioddefwyr gan y bydd yn dod â gwasanaethau cefnogi Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Erlyn y Goron a Victim Support at ei gilydd.

Bydd pob dioddefwr yn cael ymateb wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer eu sefyllfa bersonol nhw.

Bydd y gwasanaeth integredig newydd wedi’i leoli ym mhencadlys rhanbarthol yr Heddlu yn Llanelwy a bydd ar gael i bawb ym mhob rhan o Ogledd Cymru.

Aeth Mr Roddick a’i ddirprwy Julian Sandham i weld y ganolfan gan ei disgrifio fel ‘buddugoliaeth i Heddlu Gogledd Cymru.”

Pennaeth ar y dwsin o staff a’r 30 gwirfoddolwr allgymorth a fydd yn gweithio neu’n cael eu cydlynu o’r ganolfan yw Julie Elliot a ymunodd â’r tîm Childline gwreiddiol ym 1987. Cafodd Julie ei phenodi’n gwnsler Childline yn fuan ar ôl i’r elusen gael ei sefydlu gan Esther Rantzen er mwyn cynnig gwasanaeth ffôn rhad ac am ddim y gallai pobl ifanc ei ddefnyddio i siarad am faterion megis camdriniaeth a bwlio.

Ym 1994, ymunodd Julie â staff Childline Cymru pan oedd canolfan yr elusen yng Ngogledd Cymru yn y Rhyl, a helpodd i sefydlu ei wasanaeth dwyieithog.

Wyth mlynedd yn ddiweddarach cafodd Julie ei phenodi’n gyfarwyddwr ar yr elusen dros Gymru gyda chyfrifoldeb am 25 aelod o staff yn y canolfannau yn y Rhyl ac Abertawe yn ogystal â 300 o wirfoddolwyr ar draws y wlad.

Meddai Julie am y dyddiau cynnar gyda Childline: “Cefais y fraint o weithio ochr yn ochr ag Esther Rantzen am 25 o flynyddoedd fel rhan o’r tîm Childline.

“Mae hi’n ddynes ymrwymedig a phroffesiynol iawn sy’n angerddol dros fuddiannau plant.