Hafan > Newyddion a diweddariadau > The Forgiveness Project

The Forgiveness Project

Diolch yn fawr i SokReaksa Himm a gafodd ei eni yng Nghambodia, am rannu ei stori anhygoel o sut oroesodd y hil-laddiad dychrynllyd gan gyfundrefn Pol Pot. Cafodd tri ar ddeg o aelodau ei deulu eu llofruddio gan y Khmer Rouge ac er iddo gael ei anafu yn ddifrifol, cuddiodd o dan cyrff ei deulu er mwyn goresgyn.

Rhannodd SokReaska ei stori o sut iddo ddianc a sut deithiodd yn nôl i'w bentref enedigol i gyfarfod a maddau i lofruddwyr ei deulu.

Dangosodd Reaksa sut all cariad oresgyn casineb a sut all maddeuant eich rhyddhau.

Diolch SokReaksa am rannu eich stori.

Am fwy o fanylion: http://theforgivenessproject.com/stories/sokreaksa-himm-cambodia/