Hafan > Newyddion a diweddariadau > "Switched On Parent"

"Switched On Parent"

Mae ‘Get Safe Online’ wedi lansio ymgyrch newydd o’r enw “Switched On Parent” i adlewyrchu’r pwysigrwydd o ddysgu plant sut i fod yn saff ar-lein.

Mae hi’n ofnadwy o bwysig i rieni siarad gyda’u plant yn aml am eu bywyd ar y wê a chyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn #SwitchedOnParent er mwyn diogelu eich plant ar-lein.

Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch ar-lein : http://bit.ly/2a0uwmt

Mae yna hefyd awgrymiadau diogelwch ar-lein ar wefan Cymorth Dioddefwyr: http://bit.ly/296jyPc

Fe all rieni ddefnyddio y safle ‘You & Co’ i rannu awgrymiadau i blant: http://bit.ly/28KPN6p