Hafan > Newyddion a diweddariadau > VolFest 2016

VolFest 2016

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr rydym wedi mynychu VolFest 2016 a oedd yn dathlu gwirfoddolwyr a gwirfoddoli. Roedd y diwrnod yn cynnwys taith o amgylch y safle treftadaeth, dathlu gwirfoddolwyr, cyfleoedd recriwtio gwirfoddolwyr a chyfle i gwrdd â gwahanol sefydliadau gwirfoddol. Roedd hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â rhai dioddefwyr troseddau, i drafod cyfleoedd gwirfoddoli yn y dyfodol a chymorth y gall y Canolfan Cymorth Dioddefwyr Gogledd Cymru ddarparu. Diolch i bawb a ddaeth I ymweld ein stondin.