Hafan > Cefnogi Dioddefwyr Trosedd Ifanc

Cefnogi Dioddefwyr Trosedd Ifanc

Gall Canolfan Cymorth Dioddefwyr Gogledd Cymru gefnogi dioddefwyr trosedd ifanc, eu rhieni/gofalwyr a’u teuluoedd.  

Mae yna ddau fath o wasanaeth ar gael - cefnogaeth anuniongyrchol a chefnogaeth uniongyrchol. Ffoniwch 0300 3030 159 i glywed sut allwn ni helpu.   

Cefnogaeth Anuniongyrchol

Gellir diffinio’r term gwasanaethau anuniongyrchol fel darparu cefnogaeth anuniongyrchol i blant a phobl ifanc dan 18 oed, drwy eu rhieni/gofalwyr neu unigolion proffesiynol gan roi iddynt:  

Fel arfer bydd hyn yn cael ei wneud dros gyfnod o 3-6 sesiwn. Os bydd angen rhagor o sesiynau yna mae’n debyg y byddai gwasanaeth uniongyrchol arbenigol yn fwy addas ac mi wnawn drefnu hyn i’ch plentyn.  

Cefnogaeth Uniongyrchol

Fel rhan o’r gwasanaeth cefnogaeth uniongyrchol bydd plant a phobl ifanc dan 18 oed yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o sesiynau (1-1, gwaith grŵp, gwaith ysgol, rhaglenni addysg cymdeithasol), weithiau gyda rhiant (yn arbennig ar gyfer plant iau) ond yn aml ni fydd rhiant yn bresennol.